21 Şubat 2012 Salı

Korkudan Bayıldım

Henüz 16 yaşındaydım ve arkadaşlarla beraber cin çağırmaya karar verdik. Çocuk kafamızla araştırma yaptıktan sonra cin çağırmayı denedik. Her seanstan evvel ürperiyorduk ama hiçbir seans başarılı geçmemişti. Belki de konuyla en çok ilgilenen bendim ve başarılı bir seans istiyordum ama arkadaşlarım sıkılmaya başlamışlardı. Bir süre kendi başıma cin çağırmaya çalıştım ama beceremediğimi düşündüğüm için vazgeçtim. Birkaç ay sonra sürekli kabuslar görmeye başladım. Sevmediğim bazı insanların başına ufak tefek zararlar gelmeye başladı. Ayağı kayıp yere düşenler, dengesini kaybedip bisikletten düşenler... Garip geliyordu ama tesadüf olduğunu düşünmüştüm o zamanlar.
18 yaşında üniversiteye girince arkadaşla eve çıktık. Arkadaşım geceleri çalıştığı için evde yalnız kalıyordum. Bazı akşamlar yalnız olmadığımı hissediyor, evin içinde "biri mi var orada" diye bağırıyordum. Bu gecelerden birinde aniden odanın soğuduğunu hissedip ürperdim. Sanki hemen yanı başımda biri vardı. Arkamı döndüğümde kimseyi göremedim ama nefes almakta zorlanmaya başladım. Tansiyonumun düştüğünü zannedip Banyoya koştum, elimi yüzümü yıkadım. Aniden metalik bir sesin arkamdan adımı fısıldandığını duydum. Tüylerim diken diken oldu. Omzuma soğuk bir elin dokunduğunu fark edince korkudan çığlık atıp evden dışarı koştum. Geceleyin sokaklarda bomboştu. Yalnızca köpekler vardı. Normalde köpeklerle iyi anlaşan biri olsam da o akşam hemen hepsi bana hırlıyor, havlıyorlardı. Birden etrafımda 7 8 gölge olduğunu ve bu gölgelerin insana benzediklerini fark ettim. Hepsi adeta dans eder gibi hareket ediyorlardı. Kanımın çekildiğini hissederken yere düşüp bayılmışım.


Arkadaşım beni uyandırdı. 10-15 dk boyunca kendimden geçmiş olmalıydım. Beni ayağa kaldırdı ve eve gittik. Yanımda biri olunca kendimi daha rahat hissediyordum. Belki de arkadaşım sayesinde normal hayata konsantre olabilmiştim. Ertesi gün methini duyduğum pek çok hocaya gittim. Bazıları faydalı oldu sanıyorum. Hala ara sıra garip sesler işitiyorum ama bir daha hayatım boyunca bu kadar tehlikeli bir deneyim yaşamadım. Ne zaman o geceyi hatırlasam ürperirim. O gece arkadaşım gelmeseydi neler olabileceğini tahmin etmek bile beni çok korkutuyor.


F.Ö.

20 Şubat 2012 Pazartesi

Hz. Süleyman ve Kötü Cinler

Hz. Süleyman cinlere hükmedebiliyordu. Bir gün ağaç altında soluklanırken arkasındaki cinlere baktı ve öldükten sonra cinlerin insanları rahatsız edeceğini düşündü. Ölmeden evvel kötü cinleri tılsımlı bir hapishaneye mahkum etti.
Fakat kötü cinlerin bir gün tekrar Dünya'ya musallat olacağı kehanetinde bulundu.

Kabadayı A.F.

A.F. kabadayının tekiydi. Etrafındakileri tehdit eder, erkek kadın ayırmaksızın döverdi. Sarhoş olduğu bir gece yoldan geçen iki kişiyle dayılandı. Paralarını istedi hatta. Karanlıkların içinden çıkan iki adamın gözleri parlıyordu. Hala küfür edip tehditler savuran A.F. birdenbire çıkan soğuk bir rüzgarla titredi. Adamların gözlerine bakınca felç olmuşçasına kaskatı kesildi.


Ertesi sabah yol kenarında şoka girmiş halde bulunan A.F. bu olaydan 40 gün sonra konuşabilmiş. Dili çözülsün diye arkadaşları hastanelere, hatta hocalara götürmüşler. Bana yaşadıklarını bu şekilde anlattı, gerisini hatırlamadığını söyledi.

Cin


el cin


kul uhıye ileyye ennehusteme'a neferun minelcinni fekalu inna semı'na kur'anen 'aceben
yehdiy ilerruşdi feamenna bihi ve len nuşrike birabbina ehaden
ve ennehu te'ala ceddu rabbina mettehaze sahıbeten ve la veleden
ve ennehu kane yekulu sefiyhuna 'alellahi şetatatan
ve enna zanenna en len tekulen'insu velcinnu 'alellahi keziben
ve ennehu kane ricalun minel'insi ye'uzune biricalin minelcinni fezaduhum rehekan
ve ennehum zannu kema zanentum en len yeb'asallahu ehaden
ve enna lemesnessemae fevecednaha muliet haresen şediyden ve şuhuben
ve enna kunna nak'udu minha meka'ıde lissem'ı femen yestemi'ıl'ane yecid lehu şihahaben resaden
ve enna la nedriy eşerrun uriyde bimen fiyl'ardı em erade bihim rabbuhum reşeden
ve enna minnessalihune ve minna dune zalike kunna taraika kıdeden
ve enna zanenna en len nu'cizallahe fiyl'ardı ve len nu'cizehu hereben
ve enna lema semi'nelhuda amenna bihi femen yu'min birabbihi fela yehafu bahsen ve la rehekan
ve enna minnelmuslimune ve minnelkasitune femen esleme feulaike teharrev reşeden
ve emmelkasitune fekanu licehenneme hataben
ve en levistekamu 'alettariykati leeskaynahum maen ğadekan
lineftinehum fiyhi ve men yu'rıd 'an zikri rabbihi yeslukhu 'azaben sa'aden
ve ennelmesacide lillahi fela ted'u ma'allahi ehaden
ve ennehu lemma kame 'abdullahi yed'uhu kadu yekunune 'aleyhi libeden
kul innema ed'u rabbiy ve la uşriku bihi ehaden
kul inniy la emliku lekum darran ve la reşeden
kul inniy len yuciyreniy minallahi ehadun ve len ecide min dunihi multehaden
illa belağan minallahi ve risalatihi ve men ya'sıllahe ve resulehu feinne lehu nare cehenneme halidiyne fiyha ebeden
hatta iza reev ma yu'adune feseya'lemune men ed'afu nasıren ve ekallu 'adeden
kul in edriy ekariybun ma tu'adune em yec'alu lehu rabbiy emeden
'almulğaybi fela yuzhiru 'ala ğaybihi ehaden
illa menirteda min resulin feinnehu yesluku min beyni yedeyhi ve min halfihi resaden
liya'leme en kad ebleğu risalati rabbihim ve ehata bima lediyhim ve ahsa kulle şey'in 'adeden